Manastir BradacaManastir se nalazi na lokaciji na oko 3 km od sela Kule (kod Požarevca ) u podnožju brda Kozuha na atarskim atarima sela Kula i sela Crljenca. Put Požarevac – Petrovac na Mlavi koji povezuje i susedna sela veoma je pristupačan za dolazak do manastira Bradače. Manastir je na veoma lepom mestu u okruženju obrasle guste hrastove i bukove šume. Naniže manastira sagrađena je mala kapela,u toku su završni unutrašnji radovi sa živopisom ikona. U blizini potoka je manastirski izvor sa veoma lekovitom vodom koja je mnoge izlečila. Pored izvora nekim Božjim slučajem pronadjena je i lekovita glina,koja se veoma mnogo koristi kao obloge ,na raznim prelomima,iscasenim zglobovima i posle masaze kao preventiva za bolju cirkulaciju krvnog sistema i smirenje mišića.

Starešina manastira Bradače uzgaja i pčele i poseduje manastir nekoliko košnica,Božji blagodat da pčele sakupljaju svoje umeće iz nedirnute i zdrave prirode.

Istorija ovog manastira vezana je za istorijski istiniti događaj i stradanje mučenice – sestre Jelice.

Blagovesti 7 April je manastirska slava.

Početkom 2007. godine započeta je gradnja manastirskog konaka, na lokaciji sa desne strane manastira. Radovi su dosta napredovali ,ali još uvek nedostaje podrška da bi se konak zavšio do kraja.

Vernici koji žele da pomognu u izgradnji manastirskog konaka koji će i ostalim narednim pokolenjima ostati ,da neguju i sačuvaju svetinju mogu se obratiti Ocu Aleksandru za bilo koju informaciju.

Otac Aleksandar
Manastir Bradača
Kula 12313 Boževac
Srbija
Telefon : +38162 868 2834

Za uplatu prihoda iz inostranstva putem pošte ili putem banke.

BIC:POSTBNL 21 (Bankidentier Code )
IBAN:NL 59 Postb 0003709120 (international Bank Account) Nmr
Postbanknumer 3709120 t.n.v
servische ortodoxe Porochie za konak Manastira Bradace.

Srbija:
Banka Inteza Požarevac
ziro racun: 160-256042-93

Donatori:
Petrović Štefica iz Ždrela (Neuchofen CH ) – 50.Sfr
Redaktorka portala Ranovac sa sinom iz Ranovca / St Gallen – 100. Sfr
S.J iz Holandije – 15.Eura
M.M iz Holandije – 10 .Eura