Ranovacka crkva Sv.Petra i PavlaAsfaltni put koji vodi iz Petrovca prema cenru sela i dalje prema selu Manastirici i Kobilju,sa desne strane ispred benzinske pumpe skrćce put prema crkvi i ostalim kućama oko crkve. Crkva je sazidana na brdskom uzvišenju tako da se izdaleka vidi i dominira širom centra sela. Izgradnja crkve započeto je 1870 godine i završni radovi 1874. godine .Zvanična prva liturgija služena je 1899.godine kada se i spominje prvi sveštenik Trifun Protić.

Crkva je sazidana od veoma tvrdog i kvalitetnog materijala u klasičnom vizantijskom stilu sa velikim i visokim kubetom i krstom na njemu. Obe kube su pokrivene limom a krov je na dve vode i pokriven je crepom. Sa zadnje strane crkve na krovu postavljen je drugi krst.

Dimenzija crkve : 25 metara dužine, 11 metara širine i 12 metara visine. Crkva je na prelepom mestu na uzvišenju sela ,crkvena porta je puna lipovine,zimzelenog drveća i drugog drveća i cveća.

U crkvenoj porti sa leve strane kada se ulazi sagrađen je parohijski dom 1986 godine i tu živi sadasnji svestenik Sima Jovkić sa porodicom. Sa desne strane na ulasku u crkvenu portu sazidana je i velika crkvena sala u kojoj se sakupljaju vernici i gosti prilikom crkvene slave ili drugih duhovnih svečanosti.Ranovačka crkva je potpuno i generalno renovisana krajem osamdesetih godina. Ponovo je osvećena 1993. godine i osvećenje je obavio episkop Sava Andrić. U crkvi sada služi sveštenik- protonamestik Sima Jovkić.

Unutrašnjost crkve : Unutrašnjost crkve renovisano je kompletno 2006-2007 godine . Meštani sela ,takodje i po dijaspori dobrovoljno su učestvovali u celom ovom projektu. Kao što se vide fotografije unutrašnjost renovisanja je prelepa i hvala Gospodu Bogu što se i ovaj projekat srećno dopunio ostavljajući svojim pokolenjima predivna sećanja,koje bi trebalo i dalje da se neguju i održe..

Ikonostas u crkvi je od drveta ,urađen u vremenskom periodu Drugog svetskog rata, majstor koji je ovo delo uradio nije ostavio svoje ime ali zna se da je iz Manastirice. Pevnice su takođe od drveta – četvrtastog oblika.

Na ikonostasu slike takođe su urađene od jednog majstora iz Bistrice. Za vreme Prvog svetskog rata Bugari su odneli crkveno zvono. Jedno zvono koje je crkva dobila na poklon ,poklon požarevačke škole a drugo zvono je dobiveno na poklon od naših pokojnih zemljaka Ljubiše i Milanke Gavrilović koji su dugo godina radili i živeli u Aljasci.

Ranovačka crkva ima veoma veliku i bogatu biblioteku,među ostalim knjigama koje se mogu tamo naći je i Evanđelje odštampano 1903. god u Sarajevu i Minej – Oktoix iz 1901. god . Ranovačka crkva takođe ima nekoliko ikona urađene na dasci od slikara Rufeta Terzinskog iz 1827. god . Ikone su posvećene svetiteljima : Hristos Pantokrator.Apostol Petar i Pavle, Presveta Bogorodica i Rad Prepodobne Matere Paraskeve.

Sveštenstvo u crkvi

Zapisi iz 1879. god piše da su prvi ranovački sveštenici bili :
Dimitrije Lazić i Milan Zdravković.

Potom su po redu službovali :
Timotije Radovanović – Sveštenik (1884. god -1891. god )
Damjan Todorović – Sveštenik (1882 . god )
Timotije Obradović – Sveštenik (1884. god )
Milan Jotić – Paroh neresnički ( 1920. god )
Aleksej Radovanov – Sveštenik (Rus ) (1920. god)
Mihajlo Đurić – Paroh melnicki ( 1922. god -1923. god )
Dragoljub Radovanović – Sveštenik ( 1923. god – 1925.god )
Zivko Barjaktarević – Sveštenik (1923.god – 1925.god )
Sergej Lipski – Sveštenik (1927.god – 1927.god )

Pored navedenih sveštenika,u našem selu službu su u crkvi obavljali i sledeći:

Između 1916.god i 1925. god

Popović Danilo – Sveštenik
Girov Georgije – Sveštenik (Bugarin )
Popović Kosta – Paroh kamenovski
Popović Petar – Paroh kamenovski
Živković Živojin – Paroh ranovački

Zatim slede:

Poljuzin Vasilije – Sveštenik ( Rus ) 1929.god – 1935.god
Zejn Viceslav – Sveštenik ( Rus ) 1929.god – 1935.god
Barjaktarević Živko – Sveštenik (1935.god )
Jeremić Miodrag – Sveštenik iz Zabrđa ( 1934.god – 1950.god )
Uzelac Miodrag – Sveštenik ( 1935. god – 1952. god )
Obradović Novica – Sveštenik ( 1952.god – 1963.god )

Posle Obradović Novice službu su služili jeromonasi : Hrizostom,Kliment i Antonije,i oni ostaju do 1964. god.
Jerej Zarić Petar obavljao je službu od 1966.god do 1980.godine. Od 1980. godine službu u ranovačkoj crkvi obavlja sveštenik – protonamesnik Sima Jovkić.