Zem.zadruga danasPosle oslobođenja od nemačke okupacije dolazi do širenja zadrugarstva tako da se 1945. godine formira u selu Zemljoradnička zadruga,na inicijativu Milana Bogdanovića,Dušana Zdravkovića,Pavla Ivkovića,Voje Stevanović i drugih naprednih proizvođača. U prvo vreme bavilo se snabdevanjem robom široke potrošnje. Pedesetih godina dolazi do pripajanja zadruga manastiričke zadruge u našem selu i dobija ime Ranovačka – Manastiričanka. Posle izvesnog vremena zadruga iz Kladurova pripija se zadruzi našega sela i dobija novo ime “BOLJI ZIVOT “. U tom vremenskom periodu upravnik Zem. zadruge bio je Vasa Jovanović (sada pokoj) i njegov zamenik Ante Miljković. Zem. zaduga je u tom periodu veoma mnogo napredovala. Posle izvesnog vremena za upravnika Zem. zadruge dolazi Voja Jonkić. Nije dugo prošlo i dužnost upravnika Zem.zadruge preuzima Ljubiša Pavlović kao i njegovi zamenici Dragoljub Jović i Toma Miljković svi sa završenom poljoprivrednom školom. Za to vreme dolazi do kupovine traktora i ostale mehanizacije za poljoprivredu. Dolazi do kooperacije kako u ratarstvu tako i u stočarstvu. Zadruga je imala u tom vremenu kod kooperanata oko 500 prasnih krmača. Tako da se svake nedelje isporučilo između 100-150 prasadi za tov. Godišnja isporuka tovnih bikova bila je oko 600 komada. Bio je otkup rakije tako da se isporučilo godišnje između 50- 100 vagona meke rakije. Hangar je montiran u tom vremenskom periodu dužine 60 metara. Izgradnja benzinske pumpe bilo je u istom vremenskom periodu. Nažalost 2005. godine dolazi do rasformiranja benzinske pumpe.

Krajem 1969. godine početkom 1970. godine otvara se kamenolom u selu i onda počinju sa poslovima za asfaltirane puta Ranovac- Petrovac.

Krajem osamdesetih godina dolazi do poremecaja međuljudskih odnosa u Zem.zadruzi. Tako da tadašnji upravnik odlazi u „Borac” u Petrovcu i ponovo podize Borac koji je imao dosta gubitaka. Za to vreme Zem.zadruga nije poslovala i dolazi do raspada. Zem.zadruga bila je uzor u Srbiju i sedamdesetih godina dobila prvomajsku nagradu privredne komore Srbije. Pored te nagrade dobivene su i različita priznanja i povelja Zadružnog saveza Jugoslavije i Srbije.