skolaJedna od prvih škola u Vitovničkom kraju osnovana je 1845. godine kada je i počela da radi u Ranovcu. U početku bilo je samo tri razreda potom krajem XIX veka preraslo je u četvororazrednu. Deca iz ranovačkih zaselaka išla su u školu,nešto kasnije do kraja šezdesetih godina XIX veka išla su deca i iz okolnih sela. U tadašnja vremena radio je samo jedan učitelj u školi ceo dan sa đacima,stanovao je u školskoj zgradi.Kao prvi učitelj Ranovačke skole spominje se Rista Protić koji je radio krajem 1880. godine.Krajem XIX veka u Ranovcu sazidana je nova školska zgrada,i sa izgradnjom je završena 1905. godine. Prvi đaci koji su pošli u novoj Ranovačkoj školi bilo je 1905/06. god.

Za vreme Prvog svetskog rata škola postaje Bugarska kasarna. Posle oslobođenja zemlje 1918. godine školska zgrada se temeljno renovira i meštani su učestvovali o svom trošku. U tadasnja vremena ranovačka škola je bila jedna od najboljih u srezu Mlavskom. Imalo je veoma uredjeno dvorište,školsku baštu,biblioteku i veoma je aktivno radila na kulturno-prosvetnom radu sa meštanima sela. Za vreme Drugog svetskog rata nastava je bila neredovna,nedostajao je nastavni kadar. Posle oslobođenja naše zemlje 1944.godine škola počinje ponovo sa redovnom nastavom,da bi kasnije posle školske reforme 1950. godine prerasla u osmogodišnju . Posle toga postaje matična škola za naselja Ranovac, Kladurovo i Manastiricu. Od tada ranovačka školi nosi naziv “Jovan Šerbanović”. Sve do 1990. god škola je sa velikim uspehom radila ,onda izbije požar koji je potpuno unistio školu. U narednih 13 godina škola je privremeno smeštena u veliki seoski Dom kulture. Krajem 2003.godine uspešno je završena izgradnja nove školske zgrade,uz veoma veliko zalaganje meštana,Opštine Petrovac na Mlavi i republičkih prosvetnih organa. Nova školska zgrada sagradjena je na prostoru nešto dalje od stare škole. Pred novu 2004. godinu uselili se učenici i nastavničko osoblje.

U današnje vreme uči oko 230 učenika iz Ranovca,Kladurova i Manastirice svrstanih u osam razreda.Ukupan broj učitelja,nastavnika i pomoćnog osoblja u školi je oko 30. Prvi direktor ranovačke skole bio je Žikica Stanojević,on je počeo da radi u školi posle rata i bio je jedan od organizatora osmogodišnje nastave. Posle njega bio je direktor Čeda Dragojević. Dobrosav Tepavčević je dugo radio u ranovačkoj školi i bio je direktor škole sa najdužim stažom. Današnja direktorica škole je Jasna –Cica Ivković ,profesorka srpskog jezika rodom iz sela Kamenova.

1262807_656054547760554_1950242349_o