Od starina padinama Homolja čula bi se frula čobanina,čuvajuci stado ovaca svaki bi čobanin imao uza sebe i neku frulu. Sakupili bi se i mladi nedeljom i zaigralo bi se i neko kolo na livadama ,na svetkovinama u crkvenoj porti,ili u zapisima gde bi se meštani sakupili i delili svoje trenutke radosti. Igrali bi i mladi i stariji i bila su česta druženja ,bilo je vise našeg živalja na padinama homolja. Koračali smo sa vremenom,ostali su tragovi negde na padinama homolja i po tim zapisima zaboravnim….Želja i vera našega podneblja da se koreni i tradicija ne zaborave i danas se još neguje sa mnogo ljubavi. Frulaški orkestar našega mesta osvajali su mnogobrojne nagrade na različitim kulturnim manifestacijama,kako u našu rodnu Srbiju tako i van naše zemlje.

frulasi2b

Članovi frulaškog orkestra čine:
Sa leve strane: Žika Makuljević,Toma Šojić,Tomislav Lekić (pokoj) ,Radosav Martinović i Tomislav Krinulović.