Do iznosa ukupnih planiranih sredstava ( prihoda, primanja, rashoda i izdataka ) u Predlogu finansijskog plana došlo se na osnovu analize izvršenja plana za 2015.godinu u periodu od 01.01.2015. do 31.08.2015. godine i procene mogućeg ostvarenja do kraja budžetke godine, kao i parametre iz Fiskalne strategije o ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2016. godinu.

Naziv Ciljna vrednost Obrazloženje
421100 Troškovi platnog prometa 25.000,00 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga
421200 Energetske usluge 100.000,00 Usluge za potrošnju električne energije
421300 Komunalne usluge 75.000,00 Redovno održavanje i ostale komunalne usluge
423400 Usluge komunikacije 40.000,00 Usluge reklami, propagandi i javnog informisanja
421900 Ostali troškovi 30.000,00 Ostali troškovi
423200 Kompjuterske usluge 40.000,00 Održavanje sajta i ostale kompjuterske usluge
423400 Usluge informisanja 70.000,00 Usluge informisanja javnosti, propagande i reklama
423500 Stručne usluge 30.000,00 Pravne, finansijske i ostale stručne usluge
423700 Reprezentacija 70.000,00 Troškovi za manifestaciju
423900 Ostale opšte usluge 30.000,00 Ostale usluge
424400 Usluge održavanja auto puteva 350.000,00 Održavanje puta
425100 Tekuće popravke i održavanje 1.500.000,00 Popravke krova zgrade mesne zajednice i ostala održavanja
426100 Administrativni materijal 40.000,00 Materijal za kancelariju
426900 Materijal za posebne namene 30.000,00 Potrošni materijal
482200 Obavezne takse 50.000,00 Republičke i opštinske takse
482300 Novčane kazne i penali 100.000,00 Republičke, opštinske kazne i penali po rešenju suda
511300 Kapitalna izgradnja zgrada i objekata 13.000.000,00 Asfaltiranje puta
512200 Administrativna oprema 100.000,00 Nabavka računara i njegove prateće opreme

 

Tabela sa predlogom za finansijski plan(za skidanje)