Opis Iznos
421 Stalni troškovi 200.000,00
421100 Troškovi platnog prometa 20.000,00
421200 Usluge za električnu energiju 80.000,00
421300 Komunalne usluge 50.000,00
421400 Usluge komunikacije 30.000,00
421900 Ostali troškovi 20.000,00
423 Usluge po ugovoru 200.000,00
423200 Kompjuterske usluge 40.000,00
423400 Usluge informisanja 50.000,00
423500 Stručne usluge 30.000,00
423700 Reprezentacija 50.000,00
423900 Ostale opšte usluge 30.000,00
424 Specijalizovane usluge 200.000,00
424400 Usluge održavanja puteva 200.000,00
425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00
425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 1.000.000,00
426 Materijal 50.000,00
426100 Administrativni materijal 30.000,00
426900 Materijal za posebne namene 20.000,00
482 Porezi, obavezne takse i penali 112.000,00
482200 Obavezne takse 8.000,00
482300 Novčane kazne 104.000,00
512 Oprema 100.000,00
512221 Administrativna oprema 100.000,00

 

Planirani kapitalni izdaci za 2015,2016 i 2017 godinu:

Kapitalni projekti (putevi)

1. Godina početka finansiranja projekta 2015

Ranovac – Srbuljev put

Ukupna vrednost projekta: 25.000.000,00 dinara

Izvori finansiranja: iz kredita 25.000.000,00 dinara

2.Godina početka finansiranja projekta 2015

Ranovac – put za Maksimović Sinišu

Ukupna vrednost projekta: 13.000.000,00 dinara (2.000.000,00 u 2015; 5.000.000,00 u 2016;6.000.000,00 u 2017)

Izvori finansiranja:

2015 godine iz kredita 2.000.000,00

2016 godine (3.000.000,00 iz budžeta i 2.000.000,00 iz ostalih izvora)

2017 godine (2.600.000,00 iz budžeta i 2.400.000,00 iz ostalih izvora)

3.Godina početka finansiranja projekta 2015

Ranovac – Crni Vrh

Ukupna vrednost projekta:30.000.000,00 dinara(12.000.000,00 u 2015;8.000.000,00 u 2016; 10.000.000 u 2017)

Izvori finansiranja:

2015 godine iz kredita 12.000.000,00

2016 godine(4.800.000,00 iz budžeta i 3.200.000,00 iz ostalih izvora)

2017 godine(6.000.000,00 iz budžeta i 4.000.000,00 iz ostalih izvora)