Previous Image
Next Image

info heading

info content

Dobro došli na zvaničnu internet prezentaciju M.Z. Ranovac

Panorama RanovcaSelo se nalazi u oblasti Mlave, na 10.5 km severoistočno od Petrovca.Ranovac je selo zbijenog tipa, čije se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom. Živi na površini od 8-10 km u zaseocima: Zgrčonji, Jakonji, Poprikonji, Trajanji, Mala i Velika Slana, Petrža, Brezovica i Jordakonji.

Pored reke Vitovnice, na pu za Petrovac, Ranovčani uglavnom vide perspektivu razvoja svog sela. Selo je ograđeno manjim visovima sa zapadne i jugozapadne strane. Nalazeći se u dolini toka Vitovnice, Ranovac je okružen Ranovačkim crnim vrhom- Lilina čuka (445m), dok su manja brda Mlašnjakova čukar (370m), Ogrez (303m), Petrža (334m).Na ovom prostoru pružaju se 4 brdske kose.One uglavnom imaju pravac sever-jug. Prva kosa daje vodu Mlavi sa desne a Crnovrškoj reci sa leve strane.Treća kosa počinje Čukarom iznad Bobreškog potoka, a četvrta, granična kosa daje vodu Mlavi i Peku.Na njoj u Ranovačkom ataru najviši vis je Zebec(429m), ujedno i najviši vrh u celom selu.Između ovih brdskih kosa vijugaju u istom pravcu reke Vitovnice, Crnovrška reka i Brezovica, a popreko ih presecaju Nkarška reka sa južne i Bobreška reka sa severne strane.

Ranovac objedinjuje 14 zaseoka ovog kraja (Bačevo, Boljetin, Brezovica, Crni Vrh, Crveni potok, Donja i Gornja Krška reka, Ogrez, Pretrže, Ranovac selo, Velika i Mala Slana, Veliki potok i Zebec) O imenu sela postoji priča koja je vezana sa njegovim premeštanjem sa mesta na mesto. Po toj priči Ranovac je bio na mestu Brdo zvano Orljevo.Kada je jedon gana došao neki srpski vojvoda, pošto ga meštani lepo ugostiše , on potraži malo vode.Kad mu rekoše meštani da nemaju vode, on naljućen siđe niz brdo, nađe izvore i naredi da se selo preseli.Pre nego što je vojvoda otišao pošto je na ovom mestu našao sve za hranu što u okolini nije bilo naredio da se ono nazove Ranovac.Od svog postanka Ranovac je pretrpeo 5 seoba.Prema nekim pričama starost sela iznosi oko 400 godina.

Stanovništvo je vlaško, poreklom iz Erdelja, Vlaške, Crne reke, Timočke krajine, Resave i Morave. Nastanjeni u blizini jedan do drugog doseljenici iz raznih krajeva potpuno su se izjednačili, kako u jeziku tako i u nošnji i običajima i imaju sve karatkeristike vlaških sela u okolini(Kladurovo, Melnic i Rašanac) ali se zato razlikuju od drugih sela gde je većinski srpski živalj.

Tragovi praistorijskog naselja otkriveni su na lokalitetu Kreku, Vezurinji-Kraku Peri, na levoj obali Vitovnice.Tu je nađena fragmentalna keramika iz Gura koja govori da se radi o naselju gvozdenog doba, osnovanog tokom 8 veka p.n.e(pre nove ere). Kroz Ranovac je prolazio rimski put koji je išao od Viminacijuma(Kostolac) a zatim preko Crljanca do Ranovačkih Belih voda ka Melnici i Kučajni. Sam lokalitet Bele vode je veoma značajna raskrsnica rimskih puteva što potvrđuju i nađene rimske bronzane vojničke diplome iz 2 veka n.e(nove ere) Ostaci antičkih zidova registrovani su u zaseoku Slana.U Braničevskom tefteru iz 1467 godine ovaj zaseok pominje se sa 2 kuće.
Ranovac je 1733 godine sa 60 vlaških domova, već tada postao najveće populaciono naselje u Petrovačkoj opštini.Po popisu iz 1863 godine Ranovac ima 2081 stanovnika, što je više i od Petrovca,po popisu iz 2002 godine ima 2542 stanovnika u 634 domaćinstava od kojih 777 živi u inostranstvu.A po popisu iz 2011 godine Ranovac ima 2373 stanovnika u 538 domaćinstava od kojih je 837 u inostranstvu.

U prošlosti je eksploatisan ugalj, ugljenokop lignita “Ranovac karaula” koji je počeo sa radom pre Prvog svetskog rata, a po nekim podacima radio je do 1924 godine.Od 1912 godine eksploatisan je u Boroginom potoku i kameni ugalj, koji je povremeno zatvaran i aktiviran tokom Drugog svetskog rata.Kao “ratni” rudnik pominje se ugljenokop lignita “Bele vode”.

Pravoslavna crkva sv.Petra i Pavla podignuta je 1875 godine i proglašena spomenikom kulture.Selo je struju dobilo 50-ih godina 20 veka, asfaltni put je izgrađen 1970, telefonske linije podignute 1989 godine, a vodom se snadbeva iz komšijskih bunara sa kaptaža i izvora.Ranovac ima osmorazrednu osnovnu školu koja je počela sa radom još 1845 godine, dom kulture.Veterinarska ambulanta je izgrađena 1953 godine, a zdravstena stanica je izgrađena 1979.U ranovcu postoji zemljoradnička zadruga, fabrika za proizvodnju rakije i vinskih destilata, podignuta je 1977 godine, lokalna pijaca.

“Ranovački letnji susreti” i Susreti frulaša predstavljaju značajne kulturne manifestacije. Stočarstvo i zemljoradnja su glavno zanimanje stanovnika, a neguje se i šljiva.U selu ima dosta mlinara računajući veličinu sela,što su omogućili prirodni uslovi.Ranovac predstavlja gravitaciono središte za Kladurovo i Manastiricu.